مقدمه

شرکت مهندسین مشاور شاهین ارتباط تهران در سال 1378 فعالیت های خود ار در حوزه مشاوره، طراحی و نظارت در ایجاد شبکه های مخابراتی آغاز کرده است. این شرکت با استفاده از نیروهای متخصص و مجرب توانسته رضایت و اعتماد کارفرمایان و ذی نفعان را با توجه به نیازها و انتظارات آنان و انجام تعهدات بدست آورد. انجام پروژه های موفق موجب شده است تا این شرکت رتبه یک ارائه مشاوره و خدمات در زمینه مخابرات و ارتباطات (انتقال: ماکروویو، ماهواره، فیبرنوری، کابل و دیتا) از سازمان برنامه و بودجه کشور بدست آورده و عضو جامعه مهندسین مشاور ایران نیز باشد.

رسالت

شرکت مهندسین مشاور شاهین ارتباط تهران در نظر دارد تا با بکارگیری فناوری های نوین و پیشرفته، افزایش بهره وری، کاهش هزینه های غیرضروری و با تکیه بر استانداردهای بین المللی در زمینه های برنامه ریزی، کیفیت، امنیت، سلامت و محیط زیست؛ کشور را در اجرای پروژه های بزرگ ملی یاری نماید.

چارت سازمانی

ساختار و چینش سرمایه های انسانی شرکت شاهین ارتباط تهران بعد از هیئت مدیره و مدیرعامل شامل واحد های فنی ، نظارت، مدیریت پروژه، توسعه کسب و کار و مالی/اداری می باشد.